SD ISLAM
AL-HADIID CILEUNGSI

PROGRAM UNGGULAN

SHOLAT BERJAMA'AH

DAUROH ILMIAH

BEASISWA BERPRESTASI

MUROJA'AH

BIMBINGAN PENYULUHAN

HIWAR BAHASA ARAB

AJANG MINAT BAKAT & PRESTASI (AMBAP)/CLASS MEETING

.

VISI

Menjadi Lembaga Tarbiyyah Yang Unggul Dalam Akademik Beraqidah Dan Beramal Meniti Jejak Salafushshalih

MISI

Menanamkan Aqidah shahihah dan akhlak karimah serta semangat menegakkan assunnah


 Membiasakan ibadah sesuai dengan sunnah


Membudayakan semangat belajar dan mengembangkan potensi diri


 Mengembangkan multiple intelijen pada sasaran terarah


Menanamkan kedisiplinan untuk meraih kesuksesan